relatiegeschenken
geschenkadvies op maat

heldacon

relatiegeschenken

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor klantenbeheer.
Heldacon bvba (alsook zijn afdeling Chocoladegeschenken.com, hieronder ook genoemd als “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy Verklaring. Een overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder:
Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens
Heldacon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer. Heldacon kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

  • Klantenadministratie
  • Opmaken, opsturen en opvolgen van offerte aanvragen, drukproeven, bestellingen en leveringen
  • Opsturen van catalogi, producten en monsters
  • Leveren van support
  • Facturatie (verzenden van facturen) en opvolgen van de solvabiliteit
  • Aanmaak en beheer van klantenplatform om uw bestelling in goede banen te leiden
  • Statistische doeleinden
  • Profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame
  • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Privacybeleid en bescherming van uw privacy
 
Heldacon hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming ervan. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van ons klantenbeheer. 
Enkel wanneer Heldacon (of een groot deel van haar activa) zou worden overgenomen door een derde partij, kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan deze derde partij.

Beveiliging persoonsgegevens
Heldacon verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Klanten-, bedrijfs- en persoonsgegevens worden beveiligd en bewaard in de cloud (met datacenters binnen de EU) door o.a. Pasco Promotions via softwarebedrijf Teamleader en digital agency Wijs en ook rechtstreeks bij Flexmail.

Bewaarperiode en opslag persoonsgegevens
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens”.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (opsturen nieuwsbrief of catalogus), volstaat het ons dit mee te delen via info@heldacon.be. Via dit adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
Indien u geen e-mail nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”. Deze knop is voorzien in elke e-mail nieuwsbrief van Heldacon (alsook van Chocoladegeschenken.com).

Update Privacy Verklaring
Heldacon is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op zijn website. U kan deze altijd raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van eventuele wijzigingen.

Vragen
Indien u vragen heeft over onze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Heldacon uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
Via e-mail: info@heldacon.be
Via Post: BVBA Heldacon, Peperstraat 60, 1785 Merchtem.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).